Przydział nagród Young Drum Hero

Poniżej przedstawiamy przydział nagród dla finalistów XVI Międzynarodowego Konkursu Gry na Zestawie Perkusyjnym Young Drum Hero , Opole-online 2021. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem laureaci I, II i III miejsca będący uczniami polskich szkół muzycznych otrzymują z zajęć edukacyjnych „instrument główny – perkusja” najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną i są zwolnieni z egzaminu promocyjnego lub końcowego, a laureaci I, II i III miejsca będący uczniami szkół muzycznych policealnych otrzymują z odpowiednich zajęć najwyższą pozytywną semestralną ocenę klasyfikacyjną. Ponadto laureaci I, II i III miejscaprzyjmowani w pierwszej kolejności do publicznych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.