Organizacja zajęć edukacyjnych z zastosowaniem metod i technik kontaktu na odległość

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie


W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. wszystkie zajęcia edukacyjne wynikające ze szkolnego planu nauczania odbywać się będą z zastosowaniem metod i technik kontaktu na odległość za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Wyjątek stanowią zajęcia z instrumentu/przedmiotu głównego - perkusji, kontrabasu i organów, które mogą się odbywać hybrydowo, tzn. zarówno zdalnie jak i stacjonarnie - z zachowaniem obowiązującego w szkole reżimu epidemiczno-sanitarnego.


W związku z zakończeniem zajęć edukacyjnych w dniu 28 lutego 2022 r. w klasach programowo najwyższych, w których jest przeprowadzany egzamin dyplomowy (kl. VI c6 i kl. IV c4 PSM II st.), zajęcia edukacyjne (konsultacje indywidualne i zbiorowe) prowadzone będą w szkole według obowiązującego planu lekcji - z zachowaniem obowiązującego w szkole reżimu epidemiczno-sanitarnego.


W klasach programowo najwyższych, w których jest przeprowadzany egzamin końcowy (kl. VI c6 i kl. IV c4 PSM I st.), umożliwione będzie organizowanie konsultacji uczniów z nauczycielami przedmiotu głównego i nauczycielami-akompaniatorami (konsultacje indywidualne) - z zachowaniem obowiązującego w szkole reżimu epidemiczno-sanitarnego.


W uzasadnionych przypadkach umożliwiona będzie realizacja zajęć z przedmiotu głównego i instrumentu głównego na terenie szkoły na pisamną prośbę nauczyciela, za zgodą rodziców - z zachowaniem obowiązującego w szkole reżimu epidemiczno-sanitarnego.


Uczniowie i nauczyciele w dalszym ciągu mogą ćwiczyć na terenie szkoły - z zachowaniem obowiązującego w szkole reżimu epidemiczno-sanitarnego.


Z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami wypoczynku podczas ferii,

                                                                                                        

                                                                                                     Dyrekcja Szkoły.


Zarządzenie Dyrektora Nr 10/2022