Obowiązek noszenia maseczek

Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń oraz klas przebywających na kwarantannie w szkołach ogólnokształcących prosimy o zastosowanie się do obowiązku noszenia maseczek w częściach wspólnych /korytarzach/ szkoły.


Zadbajmy wspólnie o utrzymanie nauczania stacjonarnego.

                                                                                                                                              Dyrekcja PSM