LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH i NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Szanowni Państwo,


Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kształcenia w klasie I PSM

I stopnia są dostępne na terenie szkoły w gablocie lub informacji udziela sekretariat szkoły  tel: 77 454 23 18 wew. 32. 

Jednocześnie informujemy, że lista kandydatów zakwalifikowanych  nie jest tożsama z listą przyjętych do kształcenia w PSM I stopnia, która zostanie ogłoszona

do dnia 5 sierpnia 2022 r.